stable url (with TM_geoID): www.trismegistos.org/place/604

Doura (Dura-Europos)
Syria (Mesopotamia)

GEO ID: 604
Name: Doura
Greek name: Δοῦρα - Εὐρωπός - Κολωνεία Εὐρωπαίων
Latin name: Dura
Egyptian name:
Coptic name:
Other:
Modern name: Dura-Europos
Variant names: Doura - Europos (Europus) - Aurelii Antoniniani Europaei - Dura-Europos - Qalat al-Salihiyah (Qual'at as-Sāliḩiyah)
Ethnic: Dourenos - Europaios - Europaeus
Region (3rd c. BC): Mesopotamia
Egyptian Nome:
Provincia (ca. 200 AD): Syria
Other adm. affiliation:
Status: city: colonia
Country: Syria
Modern region: Dayr el-Zawr
Location: on the Euphrates (11934) river
Identification:
Repertoria: Dizionario II, p. 123; p. 124; p. 190; p. 191
Pleiades: 893990
Geonames: 0
Bibliography:
Maps: Feissel / Gascou, CRAIBL (1989), p. 543; Barrington Atlas, 2000, pl. 91 B3
Notes: Europos is the Greek name of the original Doura

Map (copyright by Pelagios)