stable url (with TM_geoID): www.trismegistos.org/place/2260

Taposiris (Abusir)
Egypt - Western coast (Western coast)

GEO ID: 2260
Name: Taposiris
Greek name: Ταποσιρις
Latin name: Tapostri
Egyptian name:
Coptic name:
Other:
Modern name: Abusir
Variant names: Taposiris Megale (Magna) (Taphosiris) - Abusir
Ethnic: Taposirites - Taposirias
Region (3rd c. BC): Western coast
Egyptian Nome:
Provincia (ca. 200 AD): Aegyptus
Other adm. affiliation: in the Mareotes
Status: city: polis
Country: Egypt
Modern region:
Location:
Identification: cf. also U19 Isidos Taposeiriados Ousia (13271)
Repertoria: Dizionario IV, p. 359-360 (1); Suppl. 2, p. 205 (?)
Pleiades: 727241
Geonames: 0
Bibliography:
Maps: Barrington Atlas, 2000, pl. 74 B3; Baines / Malek, Atlas, 2002, p. 167
Notes:

Map (copyright by Pelagios)