Ὧρος

noun --- "a year" (Logeion)

Stable URI (with TM Word ID): coming soon

6518 attestations of Ὧρος

Click on the appropriate sections of the charts or tables to limit your search to a specific grammatical form.

Chart type:
 Pie  Table

All cases
All numbers
Chronological overview of the attestations
From
to
Mode:

Click here if the chart does not show

AttestationMorphologyDate Written Line Text
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC04 - BC01 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1194, 9 TM 77595
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC04 - BC01 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1194, 10 TM 77595
Ὡρος* noun.sg.masc.dat BC04 - BC01 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1278, 1 TM 43572
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC04 - BC01 Egypt, U01 - Omboi (Kom Ombo) SB 1 5682, 1 TM 78873
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC04 - BC01 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. 10, 7 TM 78808
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC04 - BC01 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. 10, 8 TM 78808
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC04 - BC01 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12359, 1 TM 4098
Ὥρωι noun.sg.masc.dat BC03 Egypt BGU 3 1006, 4 TM 8727
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) BGU 6 1304, 2 TM 7341
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 13 31, 12 TM 7788
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 - BC02 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) O. Mich. 1 54, 1 TM 42319
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 - BC02 Egypt P. Alex. p. 19 no. 309 descr., 9 TM 77922
Ὥρωι noun.sg.masc.dat BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Athen. 59, 1 TM 41811
Ὥρ[ωι] noun.sg.masc.dat BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 15, 2 TM 43325
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, L01 - Memphis P. Gurob 22, 38 TM 43327
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, L01 - Memphis P. Gurob 22, 38 TM 43327
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, L01 - Memphis P. Gurob 22, 41 TM 43327
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Gurob 24, 31 TM 41453
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Gurob 24, 36 TM 41453
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 29, 25 TM 43328
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 29, 25 TM 43328
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt P. Halle 20, 1 TM 43306
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Halle 22, 5 TM 41723
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 - BC02 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 127, 3 TM 78533
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 9 TM 7435
Ὧρον noun.sg.masc.acc BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 17 TM 7435
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 23 (4), 2 TM 7469
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 43 a-b, 3 TM 7578
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 43 a-b, 18 TM 7578
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, L01 - Moithymis (Meidum) (?) P. Petrie 3 100 (a-b), 22 TM 7555
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, L01 - Moithymis (Meidum) (?) P. Petrie 3 100 (a-b), 16 TM 7555
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 102, 23 TM 7557
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 102, 4 TM 7557
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 102, 7 TM 7557
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 f, 6 TM 7580
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 15 TM 7581
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 19 TM 7581
[Ὧρος] noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 22 TM 7581
[Ὥρου] noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 23 TM 7581
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 23 TM 7581
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 36 TM 7581
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 36 TM 7581
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 g, 37 TM 7581
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 h, 4 TM 7582
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 h, 6 TM 7582
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 h, 8 TM 7582
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 h, 22 TM 7582
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 h, 26 TM 7582
Ὧρος noun.sg.masc.nom BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 130, 4 TM 7598
Ὥρου noun.sg.masc.gen BC03 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 90 a, 27 TM 7545