ρλδ

numeral --- "" (Logeion)

54 attestations of ρλδ

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
421139 ρλδ|digit=134| ... gap=unknown υοζ (τετρώβολον) gap=unknown (λοιπὸν) ρλδ (τετρώβολον) gap=unknown [φ]υ(λακιτικοῦ) ἐργα̣σ̣τηρ̣ίων ... numeral. none. none. none BC03 -299 -200 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 13 31, 8 7788
1279440 ρλδ|digit=134| ... κ[ά]ρυα ἀρ(τάβαι) β λβ (γίνονται) ρλδ κομίσασθαι τὴν αἰγῆν ἐν ... numeral. none. none. none BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59776, 5 1401
2162047 @^inline^ρλδ|digit=134|@ ... ⟦(1) χαλκοῦ δὲ ὑπερανηλίσκω* (δραχμὰς) @^inline^ρλδ @^inline^(ὀβολοὺς)@ @^inline^γ @^inline^? @^inline^δ´ ... numeral. none. none. none BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 1940, 77 2383
2236430 ρλδ|digit=134| ... νομῶν τῶν πραθέντων ἔχομεν (δραχμὰς) ρλδ (ὀβολὸν) α ? ἀπὸ ... numeral. none. none. none BC03 -256 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 31, 14 1931
2168172 ρλδ|digit=134| ... ι σησάμο̣υ̣ @^inline^α μήκωνος μεικτῆς ρλδ εἰς τὸν ἱππῶνα πυ(ροῦ) ... numeral. none. none. none BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Lond. 7 1994, 427 1556
1894119 ρλδ|digit=134| ... (γίνονται) gap=1 (τετρώβολον) α̣[ἳ] [π]υρ(ῶν) ρλδ ? (γίνονται) ιθ gap=unknown ... numeral. none. none. none BC03 -245 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lille Gr. 1 33, 18 3235
264651 ρλδ|digit=134| ... , κε η (γίνονται) φο(ραὶ) ρλδ. vac=unknown ιδ μίσθιοι ... numeral. none. none. none BC03 - BC02 -205 -188 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1509, 5 4759
3675430 ρλδ|digit=134| ... (ἔτους) · Ἁθὺρ, πυ(ροῦ) ρλδ ?, κα(θάρσεως) <β ... numeral. none. none. none BC02 -167 -114 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Tebt. 3 859, 26 5426
3719639 ρλδ|digit=134| ... (γίνονται) ρξ̣[η] [δ´, ἁλμυ(ρίδος) ρλδ δ´. ... numeral. none. none. none BC02 -119 -110 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1127, 27 3866
3721862 ρλδ|digit=134| ... γ (γίνονται) ρν (ὧν) μισ(θώσεως) ρλδ ?, (ὧν) (πυροῦ) ... numeral. none. none. none BC02 -115 -114 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1132, 18 3803
3721874 ρλδ|digit=134| ... φα(κοῦ) ρ ?, (γίνονται) ρλδ ?, ἀρά(κου) β ... numeral. none. none. none BC02 -115 -114 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1132, 18 3803
3353225 ρλδ|digit=134| ... (γίνεται) δ ϛ´, (γίνεται) ρλδ ϛ´ [ὑπὲρ] Σαμαρείας, ... numeral. none. none. none BC01 -97 -97 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 71, 21 5289
3353271 ρλδ|digit=134| ... (γίνονται) δ ϛ´, (γίνονται) ρλδ ϛ´, (γίνεται) τοῦ ... numeral. none. none. none BC01 -97 -97 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 71, 26 5289
240792 ρλδ|digit=134| ... (τάλαντα) η ε ἀ̣λ̣λ̣α̣γ̣ὴ̣ (δραχμαὶ) ρλδ gap=unknown_lines ... numeral. none. none. none BC01 -27 -27 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 4 1194, 17 18644
4132248 ρλδ|digit=134| ... δ´ [ἀν]τὶ τῶν συναγομένω(ν) (ἀρτάβαι) ρλδ δ´ [ἃς] δύναται φέρειν ... numeral. none. none. none AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11936, 6 24933
637138 ρλδ|digit=134| ... σιδήρια ρλδ ... numeral. none. none. none AD01 - AD02 98 117 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 4 790, 1 118442
3090374 ρλδ|digit=134| ... ιϛ´ ξδ´, (γίνεται) (ἀρτάβαι) ρλδ δ´ η´ λβ´ ξδ´ ... numeral. none. none. none AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Sko P. Oxy. Hels. 22, 26 26651
3416795 ρλδ|digit=134| ... εἰς ἀνα vac=unknown (γίνονται) δέ(σμαι) ρλδ gap=unknown (γίνονται) ἀνήλ(ωμα) · ... numeral. none. none. none AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. Sijpesteijn 29, 35 110163
3505524 ρλδ|digit=134| ... ⟦τοισ gap=4 Βυιδ̣ κριθ(ῆς) (ἀρτάβαι) ρλδ Τίτου (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρλβ̣ ... numeral. none. none. none AD02 100 199 Egypt P. Strasb. Gr. 6 551, 11 26910
4255738 ρλδ|digit=134| ... γεωργ(ῶν?) Πετεσοῦχ(ος) Ὥρου (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρλδ, (ὧν) [ρ β(ωλο)(πύρου) ... numeral. none. none. none AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 20 14088, 9 29472
2572215 ρλδ̣|digit=134| ... Φαρμοῦθι (ὀβολοὶ) Βτε καὶ (δραχμαὶ) ρλδ̣ ὡς τ(ῶν) (δραχμῶν) δ ... numeral. none. none. none AD02 108 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 7 307, 62 28944
2572234 ρλδ|digit=134| ... τὸ αὐτ(ὸ) σὺν τ(αῖς) (δραχμαῖς) ρλδ (δραχμαὶ) υνδ̣ (ὀβολοὶ) κε ... numeral. none. none. none AD02 108 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 7 307, 64 28944
4459603 ρλδ|digit=134| ... διὰ σ̣ο̣ῦ̣ Πόρκου Φ ἐπι ρλδ gap=4 gap=4 Ηρωα ... numeral. none. none. none AD02 128 128 Egypt, 00? - Th[ ] Kome (?) SB 5 8245, 5 18023
795070 ρλδ|digit=134| ... (δραχμαὶ) β (διώβολον) gap=unknown (δραχμαὶ) ρλδ (τριώβολον). ... numeral. none. none. none AD02 131 176 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Strasb. 1 704, 12 76285
307123 ρλδ|digit=134| ... (γίνονται) τῆς ἡμέρ(ας) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρλδ κυά(μου) (ἀρτάβαι) μγ γ´ ... numeral. none. none. none AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1893, 305 9463
2557206 ρλδ|digit=134| ... κη (ὀβολοὶ) ιη Χοιὰκ (ὀβολοὶ) ρλδ (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) Τῦβι ... numeral. none. none. none AD02 154 154 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 213, 20 12406
1008987 ρλδ|digit=134| ... Ασμδ ?, κρι̣[θ](ῆς) (ἀρτάβαι) ρλδ, σὺν δὲ τ(αῖς) ... numeral. none. none. none AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 1, 6 10189
1014364 ρλδ|digit=134| ... Μυσθαρίων Ἡρακλεί(δου) δη(μοσίων) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρλδ Ἑρμᾶς Ἑρμᾶ Θε(αδελφείας) δη(μοσίων) ... numeral. none. none. none AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 4 Vo [a-b], 1 10213
1015419 ρλδ|digit=134| ... γ´ κδ´, φακ(οῦ) (ἀρτάβαι) ρλδ ?, διαφ(όρου) (πυροῦ) ... numeral. none. none. none AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 4 Vo [a-b], 19 10213
2372206 ρλδ|digit=134| ... [προσ(διαγραφομένων)] gap=unknown [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] gap=unknown ρλδ check Εὐτύχης δοῦλος Σαραπιάδος ... numeral. none. none. none AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 5150 11999
2438150 ρλδ|digit=134| ... χ̣(…) (δραχμαὶ) δ κο(λλήματος) οβ ρλδ check Ὡρίων Λούππου τοῦ ... numeral. none. none. none AD02 175 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 225, 2341 12000
2772902 ρλδ|digit=134| ... πράσεως ⟦ ὑπὸ πυροῦ (ἀρταβῶν) ρλδ δ´. πραχθήτ(ω). ... numeral. none. none. none AD02 175 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Oxy. 17 2112, 16 27200
2821979 ρλδ|digit=134| ... νβ̣ γίν(ονται) τοῦ λόγου (τάλαντα) ρλδ (δραχμαὶ) οε̣ gap=unknown καὶ ... numeral. none. none. none AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Oxy. 24 2414, 4 26965
3744911 ρλδ|digit=134| ... ρμγ, αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ρλδ (ὀβολοὶ) γ ?, ... numeral. none. none. none AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 15 20112
2208642 ρλδ̣|digit=134| ... gap=unknown συντ(…) καὶ αναχ(…) δ̣η(ναρίων) ρλδ̣ ἐξ (οὗ) π(εριεγίν…) (τῷ) ... numeral. none. none. none AD03 215 215 Libya - Marmarica P. Marm. Ro, 9 22477
121625 ρλδ|digit=134| ... εἰς λόγον φιλανθρώπου ἀργυρίου τάλαντα ρλδ μόνα Μεσορὴ β τῆς ... numeral. none. none. none AD04 300 399 Egypt, 00b - Taurinou Kome BGU 17 2707, 8 44592
887146 ρλδ|digit=134| ... (ἀρτάβαι) ε Ἰωάννης (ἀρτάβαι) γ ρλδ μέτρ(α) η η´ Ἅτρε ... numeral. none. none. none AD04 350 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 79, 11 10064
4177282 ρλδ|digit=134| ... [σίτο(υ)] [(ἀρτάβ…)] gap=1 σίτο(υ) (ἀρτάβαι) ρλδ gap=unknown gap=1 Χριστοφόρ[ῳ] gap=unknown ... numeral. none. none. none AD05 - AD07 400 699 Egypt SB 16 12525, 26 34881
2735244 ρλδ|digit=134| ... κδ μό(ναι). [(ἔτους)] [α ρλδ Θὼθ κη ἰνδικ(τίονος) ιβ ... numeral. none. none. none AD05 488 488 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1888, 4 22023
1542304 ρλδ|digit=134| ... ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ρξε ρλδ συλλογῆς κ̣α̣ρ̣πῶ̣ν̣ [τῆς] [τρισ]καιδεκάτη[ς] ... numeral. none. none. none AD05 489 489 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Flor. 3 325, 6 19366
4298608 ρλδ|digit=134| ... καὶ ἀπὸ λόγ(ου) ἁ̣λὸς νο(μισματίων) ρλδ ὡς ἀποσταλ(έντος) δι(ὰ) Παύλου ... numeral. none. none. none AD05 - AD06 492 522 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 20 14674, 21 23785
982661 ρλδ|digit=134| ... Βίκτορος ἀπὸ Πωέως σί(του) (ἀρτάβαι) ρλδ π(αρὰ) τῶν ἀπὸ Πανὶτ ... numeral. none. none. none AD06 500 525 Egypt, U15 - Hermopolites P. Baden 4 95, 404 36855
983606 ρλδ|digit=134| ... γεωρ(γίου) Πωέω[ς] gap=unknown σί(του) (ἀρτάβαι) ρλδ κούφ(ων) ὑπ(ὲρ) γεωργ(ίου) Πανὶτ ... numeral. none. none. none AD06 500 525 Egypt, U15 - Hermopolites P. Baden 4 95, 486 36855
2125638 ρλδ|digit=134| ... ἁπλ(ᾶ), γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) ρλδ ? εὔστα(θμα) ἁπλ(ᾶ), ... numeral. none. none. none AD06 539 540 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1664, 3 19680
2743323 ρλδ|digit=134| ... χλη π(αρὰ) Γσλζ εἰς νο(μίσματα) ρλδ ? γ´ κδ´, ... numeral. none. none. none AD06 557 557 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1911 + SB 24 16324, 217 22041
4546036 ρλδ|digit=134| ... κοληφάνια ιε γ´ εἰς τένδρια* ρλδ ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ ... numeral. none. none. none AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 75, 3 33215
64583 ρλδ̣|digit=134| ... τεσσάρων, γίν(εται) καλά(μων) δέμ(ατα) ρλδ̣, οὕσπερ παρέ̣ξ̣[ω] σοι ... numeral. none. none. none AD07 614 614 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2208, 17 16144
64725 ρλδ|digit=134| ... stauros stauros χ(ει)ρ(όγραφον) καλ(άμων) δ̣εμ(άτων) ρλδ γενόμ(ενον) π̣(αρὰ) Πέ̣[τρου] gap=4 ... numeral. none. none. none AD07 614 614 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2208, 1 16144
3448806 ρλδ|digit=134| ... Φοι(βάμμωνος) Ἰσιδώρου gap=unknown (γίνονται) (ἀρτάβαι) ρλδ οὕ(τως) [δ(ιὰ)] τοῦ λ̣ογιστ(ηρίου) ... numeral. none. none. none AD07 618 634 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sorb. 2 69, 13 20110
3448816 [ρλδ|digit=134|] ... ὀν(όματος) ἀποκτ(ήσεως) Ἀρτεμιδώρ(ας) λ(αμπροτάτης) [(ἀρτάβας)] [ρλδ δ(ιὰ) κλ(ηρονόμων) Μηνᾶ πολιτευομένου ... numeral. none. none. none AD07 618 634 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sorb. 2 69, 15 20110
953032 ρλδ|digit=134| ... (ὑπὲρ) Λαζάρ(ου) δ(ιὰ) ἀρ(ί)θ(μια) (νομίσματα) ρλδ (ἐχόμενα) νο(μίσματα) ρκδ (κεράτια) ... numeral. none. none. none AD07 650 699 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Apoll. 84, 1 39142
2027598 ρλδ|digit=134| ... δ(ιὰ) τ(οῦ) εὐ[κ]λ[(εεστάτου)] [δο]υκὸ(ς) νο(μίσματα) ρλδ ? γ´ [νο(μίσματα)] [ρκδ ... numeral. none. none. none AD08 705 705 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1412, 205 19859
2043073 ρλδ|digit=134| ... νο(μισμάτων) ρμδ ? ἐχό(μενα) νο(μίσματα) ρλδ (κεράτια) ιβ [δ(ιὰ)] [ἄλλ(ης)] ... numeral. none. none. none AD08 723 723 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1413, 62 19860
455981 ρλδ|digit=134| ... δ̣η̣[μοσί]ο̣υ̣ κα̣νόνο(ς) ϛ ἰ̣ν̣δ(ικτίονος) ἔ̣τ̣ο̣υ̣(ς) ρλδ ἀρίθ(μια) ν̣ο̣(μίσματα) διδομε(ν…) παρὰ ... numeral. none. none. none AD08 751 752 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 22 7 Ro, 4 70247