ἴτριον

noun --- "cake" (Logeion)

12 attestations of ἴτριον

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1273178 ἰτρίων ... ϛ (γίνονται) δ´ χ(οίνικες) β ἰτρίων κολ χ(οίνικες) β (γίνονται) ... noun. pl. neut. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59707, 20 1334
1785723 ἰτρίων ... αὐλαία μήλων στάμνος α κίστη ἰτρίων ὅπλα ἀσπὶς φαρέτρα θυρεός ... noun. pl. neut. gen BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Iand. Zen. 53, 35 2111
1785795 ἰτρίων ... α ἐλαίνων ἡμικάδιον ἡμιδεές α ἰτρίων κίστη ὅπλα ὁλκεῖον χυτρόγαυλος ... noun. pl. neut. gen BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Iand. Zen. 53, 61 2111
1271297 ἴ̣τρια ... Δωρίων(ος) ε (γίνονται) ιζ ἐ̣πʼ ἴ̣τρια δ (γίνονται) κ[α] [(λοιπὰ)] ... noun. pl. neut. acc BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59686, 15 1314
1284850 ἴτρια ... κάρυα χλωρὰ μ(υριὰς) α, ἴτρια, gap=unknown προσην̣έχθη τῶι ... noun. pl. neut. nom BC03 -254 -254 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 5 59821, 9 1445
1261875 ἴτρια ... καὶ λευκ[ῆς] [ἀρ(τάβας)] gap=1, ἴτρια κεραμικὰ φ, κριθῆς ... noun. pl. neut. nom BC03 -253 -253 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 4 59562, 21 1196
2872403 ἰτρίου ... . ιη. Σεκοῦντα* παιδ(ῶν) ἰτρίου (ἡμιωβέλιον) ιθ. τισάνης ... noun. sg. neut. gen BC01 - AD01 -30 14 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 736, 50 20436
2872544 ἰ̣τ̣ρ̣[ίου] ... [ὁ]μ(οίως) (ἡμιωβέλιον), Σεκούντῳ* παιδ(ῶν) ἰ̣τ̣ρ̣[ίου] (ἡμιωβέλιον), καὶ σεμιδάρεως* ... noun. sg. neut. gen BC01 - AD01 -30 14 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 736, 81 20436
3294245 ἰτρίου ... gap=unknown β χα(λκοῦς) (1) gap=unknown_lines ἰτρίου gap=unknown σεμιδάλεω[ς] gap=unknown παραχύτῃ ... noun. sg. neut. gen AD02 100 199 Egypt P. Ross. Georg. 2 33, 1 27248
4130228 ἰτ-ριν* ... ᾠόν, αὐα̣[σι]τικαὶ* ἐλε͂αι*, ἰτριν*, μαρσίππιν ἐν ᾧ ... noun. sg. neut. acc AD02 175 199 Egypt, U10b - Apotheke (Abutig) (?) SB 14 11903, 6-7 26550
4266438 ἰτρίου ... (ὑπὲρ) τραγήμα̣τ̣ο̣ς̣ gap=2 (καὶ) (ὑπὲρ) ἰτρίου ἀσκαλ̣[ωνι] gap=unknown (καὶ) (ὑπὲρ) ... noun. sg. neut. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites SB 20 14210, 5 38440
2622328 ἰτρίου ... (κεράτια) β ? δ(ιὰ) τιμ(ῆς) ἰτρίου κ̣α̣τ̣εσ̣θ(ιομένου) δ(ιʼ) ἐμοῦ λάγ(υνοι) ... noun. sg. neut. gen AD07 675 699 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 85, 4 39305